supervision

Wenche Svensson

SUPERVISION

 

Hvad gør 'sagen' ved dig?

Hvad gør du ved 'sagen'?

 

Supervision er en samtale med fokus på faglig og personlig udvikling, der giver plads til refleksion og bringer større forståelse og nye handlemuligheder ind i dit daglige arbejde

 

Jeg superviserer både individuelt og i grupper på op til 6-7 personer.

 

Jeg har erfaring med supervision af:

Pædagogisk personale - dagtilbuds- og døgnområdet, både ledere og medarbejdere

Kontaktpersoner, gadeplansmedarbejdere og boligsociale medarbejdere

Plejefamilier

Myndighedssagsbehandlere

Afdelingsledere og socialfaglige koordinatorer i en myndighedsafdeling

Al supervision foregår på arbejdspladsen.