ydelser

Wenche Svensson

Over de sidste 13 år har jeg undervist langt mere end 2000 medarbejdere - alt fra gadeplansmedarbejdere og pædagoger til socialrådgivere og ledere. Jeg har rejst landet tyndt fra opholdssteder nord for Limfjorden til kommuner længst mod øst.

Jeg har designet og afviklet adskillige kompetenceudviklingsforløb dels indenfor udsatte børn og unge området dels indenfor voksenområdet - handicap, psykiatri og misbrug.

 

Jeg har 16 års erfaring som supervisor og har igennem årene superviseret en række medarbejdere og ledere såvel pædagogiske som kommunale - både individuelt og i grupper.

 

 

Under fanen 'ydelser' kan du se eksempler på undervisningsforløb.