referencer
 • Spuk
 • Brøndby Kommune, sektor for Handicap, Psykiatri og misbrug
 • Gentofte Kommune

Børn, unge og familie

SIFU

 • Halsnæs Kommune, Social Service og Familie
 • Socialstyrelsen, Centerfor Børn, Unge og Familier
 • Den selvejende institution Pakhuset
 • Roskilde Kommune, Velfærd Børn og Unge
 • SL - Storstrøm
 • Baglandet København
 • De Unges Hus, København (Pigegruppen, Vilde Liv og De 4 årstider)
 • Københavnerteamet
 • Køge Kommune, Familie, børn og unge
 • Efterskolen Helle
 • Trolne Efterskole

 

Wenche Svensson